Riittävä rahoitus on jokaisen yrityksen elinehto. Pienten ja keskisuurten yritysten voi joskus olla vaikea saada rahoitusta julkisten rahoituskanavien kautta. Näin saattaa käydä varsinkin taloudellisesti haastavina aikoina. Uusien yritysten starttirahat voivat olla tiukassa ja pankit kiristävät lainaehtojaan. Pankit myös usein haluavat vakuuksia rahaa lainatakseen. Joskus yrityksellä ei ole kiinteää omaisuutta lainan vakuudeksi. Tällaisessa tapauksessa täytyy punnita uudelleen mahdollisuuksiaan yrittäjänä sekä olla avoin myös muille rahoitusvaihtoehdoille. Factoring eli myyntisaatavien rahoitus saattaa tällaisessa tilanteessa olla varteenotettava vaihtoehto.

Factoring- rahoitus- nopeuttaa yrityksesi kassankiertoa

Factoring on yrityksen tulovirtoja tehostava rahoitusmuoto. Sen avulla yritys voi halutessaan myydä myyntisaataviaan rahoitusyhtiölle. Tämä rahoitusmuoto sopii hyvin tilanteisiin, joissa yrityksen pankkitili on tyhjä, mutta yrityksen pankkitilille on tulossa myöhemmin varmuudella maksuja. Myös uusille yrityksille tämä voi usein olla varteenotettava vaihtoehto hankkia ulkopuolista rahoitusta. Uusille yrityksille tämä ratkaisu sopii myös vakauttamaan alkuaikojen usein hyvinkin epäsäännöllisiä tulovirtoja. Samalla yritys säästyy turhilta muistutuksiin ja perintään liittyviltä kuluilta. Factoring-sopimukseen kuuluvien lisäpalvelujen ansiosta sekä yritys että yrittäjä välttyvätkin näiltä toimenpiteiltä. Tämä rahoitusmuoto sopiikin erityisen hyvin juuri pienille ja keskisuurille yrityksille sekä alkuvaiheessa oleville kasvuyrityksille. Kannattaa siis pitää tämä rahoitusmuoto mielessä, kun mietit yrityksesi rahoitusratkaisuja.

Lyhyesti sanottuna Factoring-rahoitus on luotto, jonka yritys saa rahoituslaitokselta omia laskusaataviaan vastaan. Mitä Factoring sitten käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa, että yritys saa tililleen nopeasti rahaa myydessään erääntymättömät myyntisaamisensa. Tämä voi joissakin tapauksissa olla merkittävä tekijä yrityksen toiminnan jatkumiselle. Tällainen rahoitusmuoto mahdollistaa myös investoinnit taloudellisesti vaikeinakin aikoina, jolloin muunlaista rahoitusta ei ole mahdollista saada. Tämä antaa yrityksille myös hyvän keinon tehostaa käyttöpääomansa kiertoa sekä parantaa tasettaan. Käyttöpääomahan tarkoittaa yrityksessä olevia varoja, jotka on helppo nopeasti muuttaa rahaksi. Tällaisen rahoituksen myötä yrityksen luottotappioriski sekä saatavien odotteluun liittyvä epävarmuus pienenevät. Pitää myöskin muistaa, ettei mikään ole ilmaista, joten factoring-rahoituksessakin pitää ottaa huomioon siihen sisältyvät kulut sekä asiakaskohtaiset korot.

Rahoitustarjous.fi – Etsii yrityksellesi factoringkumppanin yhdellä hakemuksella

Parhaassa mahdollisessa tapauksessa yritys voi käyttää omista tuloksistaan kertyneitä voittoja esimerkiksi investointeihin. Kun tämä ei ole mahdollista, pitää löytää rahoitusratkaisu, joka mahdollistaa yrityksen toimeentulon, jatkuvuuden ja parhaassa tapauksessa myös kasvun. Palkat pitää maksaa ajallaan ja yrittäjän itsensäkin on elettävä. Monesti Factoring tuo tarvittavan, helpon ja nopean ratkaisun tilanteisiin, jolloin yrityksen oma pääoma ei riitä. Yritys saa nopeasti käteistä rahaa ilman, että sen pitää odottaa, että asiakas maksaa laskunsa. Pitää myös ottaa huomioon se, että tätäkin rahoitusmuotoa kannattaa huolella vertailla eri palveluntarjoajien kesken ennen lopullista päätöksentekoa.

Tutustu myös Yrityslaina-hakemukseemme!

Aloita tästä!

Yrityslaina

Yrityksesi yhteystiedot