Kilpailuttaessasi Laskurahoitusta ota huomioon seuraavat 10 asiaa

Laskurahoitus on rahoitusmuotona edelleen verraten tuntematon. Esimerkiksi yrityslaina on monelle tutumpi yrityksen rahoitusmuoto. Laskurahoituksen suosio on kuitenkin kasvussa. Tämä johtaa luonnollisesti siihen, että myös tarjonta, eli eri tyyppiset laskurahoitusta tarjoavat yritykset, lisääntyvät markkinoilla.

Laskurahoitusmuotoja on monia erilaisia. Se tekee sen ostamisesta, vertailemisesta ja kilpailuttamisesta välillä hankalaa. Me autamme sinua tarjoamalla mahdollisuuden hakea kaikista eri laskurahoitusta ja factoringia tarjoavista yrityksistä tarjousta vain yhden ainoan lomakkeen avulla. Jos kuitenkin haluat itsekin perehtyä eroihin eri yritysten välillä voit käyttää tätä opasta, jotta tiedät mihin seikkoihin keskittyä sopivaa laskurahoituskumppania etsiessäsi.

1. Laskurahoitus voi olla joko kertaluontoista tai jatkuvaa

Markkinoilla on sekä jatkuvaa laskujen ostoa että kertaluontoista laskujen ostoa tarjoavia yrityksiä. Jatkuvassa laskujen ostossa laskujen myyjä sitoutuu yleensä myymään tietyn summan edestä laskujaan laskurahoitusta tarjoavalle yritykselle. Jatkuvan laskujen oston yhteydessä neuvotellaan usein niin sanottu puitesopimus, jossa määritellään myytävien laskujen pääoman määrä esimerkiksi kuukaudessa. Ääripää jatkuvassa laskujen myynnissä on sopimus, joka velvoittaa myymään kaikki laskut laskurahoitusyhtiölle. Laskurahoitusta on ostettavissa myös täysin kertaluontoisesti, jolloin kustakin laskusta ja sen myynnistä sovitaan aina hintaa myöden erikseen.

jatkuva laskurahoitus

2. Rahoitusosuus

Laskurahoituksesta neuvoteltaessa huomiota kannattaa kiinnittää siihen, millaisen osuuden laskun summasta laskurahoitusta tarjoava yritys maksaa heti yrityksesi tilille. Tämä vaihtelee eri laskurahoitusyritysten välillä. Osa yrityksistä on valmis maksamaan laskun summan kokonaisuudessaan heti tilillesi. Tällöin puhutaan 100 % rahoitusosuudesta. Osa yrityksistä puolestaan tarjoaa 70-90 % rahoitusosuutta. Tämä tarkoittaa, että saat sovitun prosenttiosuuden verran rahaa käyttöösi heti. Loppuosa toimii vakuutena laskun oikeellisuutta ja maksajan vakavaraisuutta vastaan. Jos kaikki menee hyvin ja maksaja maksaa ajoissa, yrityksesi saa loppuosan ns. lopputilityksenä laskun maksajan maksettua laskun.

3. Luottotappion siirtyminen

Laskurahoitusta käytettäessä kannattaa huomio kiinnittää siihen, mitä tapahtuu jos maksaja ei maksakaan laskua. Osassa laskurahoitussopimuksia riski siirtyy kokonaan ostajalle. Näissä tapauksissa myyntitapahtuman jälkeen laskun alkuperäisellä ostajalla ei ole enää osaa eikä arpaa laskun lopulliseen kohtaloon. Osassa laskurahoitussopimuksia luottotappioriski säilyy laskun myyjällä. Tämä on hyvä ottaa huomioon siten, että et myy reskontrasi pohjasakkaa eteenpäin tällaisella sopimuksella, sillä joudut siinä lopulta itse maksumieheksi.

eräpäivä

4. Hinta

Laskurahoituksen hinta koostuu hyvin tyypillisesti kiinteästä kulusta sekä laskun pääomaan suhteutettavasta prosenttiosuudesta. Tässä on kuitenkin suurta vaihtelua. Kaikilla yhtiöllä ei ole kiinteää kulua lainkaan, toiset taas perivät vuosimaksua. Laskurahoituksen käytöstä veloitettava prosenttiosuus laskun pääomasta on yleisesti ottaen 1-8 % luokkaa. Hinnoissa on suurta vaihtelua usein riippuen siitä kuinka paljon laskuja olet myymässä, kuinka suuret ovat kiinteät kulut sekä laskun summasta, laskun maksuajasta sekä laskun myyjän ja/tai maksajan luottoluokituksesta.

5. Luottoluokitus

Osa laskurahoitusta tarjoavista yrityksistä on kiinnostuneita sinun yrityksesi eli laskun myyjän luottoluokituksesta. Osa taas tarkkailee laskun maksajan luottoluokitusta. Luottoluokitus vaikuttaa useimmiten laskurahoituksen hintaan.

6. Nopeus

Laskurahoitusyritykset poikkeavat myös nopeudessa ja jouhevuudessa. Joidenkin yritysten kanssa on sovittava tapaaminen, käytävä etukäteen mahdollisia loppuasiakkaita lävitse ja allekirjoitettava sopimuksia kasvotusten. Tällaisen laskurahoituksen käyttäminen vaatii luonnollisestikin suunnitelmallisuutta ja aikaa, jotta olet hyvissä ajoin ennen rahan tarvetta liikenteessä. Toiset laskurahoitusyrityksistä taas hoitavat tarjouksen ja laskun lähettämisen kokonaan netissä. Tällöin raha voi olla yrityksesi tilillä muutamassa kymmenessä minuutissa.

myy laskuja sähköpostilla

7. Laskun maksajan hyväksyminen

Osa laskurahoitusyrityksistä varmistaa ennen laskun hyväksymistä rahoitusprosessiin, sen paikkansa pitävyyden ja virheettömyyden. Tämä prosessi vaihtelee laskurahoitusyritysten välillä. Toiset yrityksistä tarkistavat laskun paikkansa pitävyyden joka kerta, toiset taas vain uusien asiakkuuksien kohdalla. Tiedossa ei ole, jättääkö joku yritys kokonaan tarkistamatta laskun maksajan tiedot.

8. Netissä, sähköpostilla tai rajapintojen kautta

Se miten lasku lähetetään laskurahoitusyhtiölle saattaa myös poiketa eri yritysten välillä. Osassa palveluja lasku lähetetään sähköpostitse. Osassa taas on mahdollista liittää lasku suoraan lomakkeelle yrityksen nettipalvelussa. Jotkin firmat tarjoavat rajapintaa jossa lasku voidaan myydä esimerkiksi heti laskutusohjelmasta käsin.

9. Erääntyneet laskut

Toiset laskurahoittajat ostavat myös erääntyneitä laskuja. Toiset taas eivät. Tällöin ei enää puhuta varsinaisesti laskurahoituksesta vaan tällöin on kyseessä perintä. Joka tapauksessa osalle yrityksistä voit myydä myös jo erääntyneet laskut.

10. Lopputilitysraportti

Laskurahoituksen käyttö vaikuttaa luonnollisesti myös kirjanpitoon. Laskurahoituksen käytöstä saatavat dokumentit laskurahoitusyhtiöltä vaihtelevat suuresti. Toisten yritysten raportit ovat erittäin ”epäkirjanpitäjäystävällisiä”. Toisilla taas raportista käyvät selville selkeästi esimerkiksi arvonlisäverojen osuudet laskukauppaa koskien.